Status budynku gotowy w budowie wszystkie
Nowy Przewóz:
Sołtysowska:
Śliczna:
Sołtysowska
10E
33
4
33,83 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
197 122
Sołtysowska
10E
34
4
33,39 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
194 558
Sołtysowska
10E
35
4
41,85 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
241 853
Sołtysowska
10E
37
4
46,38 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
272 463
Sołtysowska
10E
38
4
46,91 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
275 577
Sołtysowska
10E
39
4
50,30 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
302 698
Sołtysowska
10E
40
4
48,52 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
273 448
Sołtysowska
10E
41
5
33,89 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
197 471
Sołtysowska
10E
42
5
33,47 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
195 024
Sołtysowska
10E
43
5
41,88 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
242 026
Sołtysowska
10E
44
5
49,38 m2
2
kuchnia
0 / 1 / 0 / 0
290 086
Sołtysowska
10E
45
5
46,52 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
273 286
Sołtysowska
10E
46
5
46,96 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
275 871
Sołtysowska
10E
47
5
50,61 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
304 563
Sołtysowska
10E
48
5
48,52 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
273 448
Sołtysowska
10G
1
0
44,65 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
243 108
Sołtysowska
10G
4
0
50,55 m2
3
aneks
0 / 0 / 0 / 0
289 892
Sołtysowska
10G
5
0
48,40 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
263 525
Sołtysowska
10G
6
1
44,77 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
243 761
Sołtysowska
10G
10
1
48,40 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
263 525
Sołtysowska
10E
51
0
48,20 m2
3
aneks
0 / 0 / 0 / 0
269 342
Sołtysowska
10G
11
2
44,86 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
255 062
Sołtysowska
10G
16
3
44,76 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
252 258
Sołtysowska
10E
60
1
47,88 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
262 981
Sołtysowska
10G
20
3
48,48 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
280 397
Sołtysowska
10G
21
4
44,70 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
260 458
Sołtysowska
10G
22
4
37,15 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
221 790
Sołtysowska
10G
25
4
48,41 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
282 076
Sołtysowska
10G
26
5
44,71 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
260 517
Sołtysowska
10E
69
2
46,75 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
261 240
Sołtysowska
10E
70
2
32,58 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
188 282
Sołtysowska
10G
30
5
48,55 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
282 891
Sołtysowska
10E
72
2
33,89 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
187 760
Sołtysowska
10E
76
3
47,77 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
272 502
Sołtysowska
10E
77
3
46,69 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
265 364
Sołtysowska
10E
78
3
32,68 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
191 982
Sołtysowska
10E
80
3
33,73 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
190 094
Sołtysowska
10E
83
4
48,15 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
287 460
Sołtysowska
10E
85
4
46,78 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
274 813
Sołtysowska
10E
86
4
32,68 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
198 225
Sołtysowska
10E
87
4
42,45 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
245 321
Sołtysowska
10E
88
4
33,87 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
194 119
Sołtysowska
10E
91
5
48,22 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
287 878
Sołtysowska
10E
93
5
46,74 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
274 579
Sołtysowska
10E
94
5
32,62 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
197 861
Sołtysowska
10E
95
5
42,41 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
245 090
Sołtysowska
10E
96
5
33,91 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
194 348
Sołtysowska
10G
31
0
43,48 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
236 736
Sołtysowska
10G
32
0
58,39 m2
3
aneks
0 / 0 / 0 / 0
331 991
Sołtysowska
10G
34
0
47,88 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
260 694
Sołtysowska
10G
35
0
46,63 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
253 887
Sołtysowska
10G
36
0
32,65 m2
1
aneks
0 / 0 / 0 / 0
184 008
Sołtysowska
10G
38
0
33,86 m2
1
aneks
0 / 0 / 0 / 0
190 827
Sołtysowska
10G
46
1
33,87 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
190 883
Sołtysowska
10G
48
2
58,40 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
329 129
Sołtysowska
10G
49
2
48,32 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
272 321
Sołtysowska
10G
54
2
33,79 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
193 661
Sołtysowska
10F
2
0
37,15 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
207 595
Sołtysowska
10F
4
0
51,38 m2
3
aneks
0 / 0 / 0 / 0
287 113
Sołtysowska
10F
5
0
49,52 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
269 624
Sołtysowska
10G
60
3
32,72 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
190 654
Sołtysowska
10F
6
1
45,08 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
245 449
Sołtysowska
10G
63
4
43,41 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
252 943
Sołtysowska
10F
10
1
49,47 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
269 351
Sołtysowska
10G
65
4
48,26 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
285 812
Sołtysowska
10F
11
2
45,07 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
249 699
Sołtysowska
10G
66
4
47,88 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
278 989
Sołtysowska
10G
68
4
32,65 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
196 483
Sołtysowska
10G
69
4
42,43 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
249 259
Sołtysowska
10F
15
2
49,53 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
274 408
Sołtysowska
10G
70
4
33,78 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
203 283
Sołtysowska
10F
16
3
45,29 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
255 244
Sołtysowska
10G
71
5
43,43 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
253 059
Sołtysowska
10G
72
5
58,32 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
345 391
Sołtysowska
10G
73
5
48,13 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
285 042
Sołtysowska
10G
74
5
47,93 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
279 280
Sołtysowska
10G
75
5
46,36 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
270 131
Sołtysowska
10F
21
4
45,22 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
263 489
Sołtysowska
10G
76
5
32,46 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
195 339
Sołtysowska
10F
22
4
37,14 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
221 729
Sołtysowska
10G
77
5
42,23 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
248 083
Sołtysowska
10F
23
4
42,92 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
250 087
Sołtysowska
10G
78
5
33,87 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
203 825
Sołtysowska
10F
24
4
51,50 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
307 460
Sołtysowska
10F
25
4
49,42 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
287 961
Sołtysowska
10F
26
5
45,18 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
263 256
Sołtysowska
10F
28
5
42,90 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
249 970
Sołtysowska
10F
30
5
49,43 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
288 020
Sołtysowska
10F
31
0
49,57 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
269 896
Sołtysowska
10F
32
0
51,64 m2
3
aneks
0 / 0 / 0 / 0
288 565
Sołtysowska
10F
34
0
32,70 m2
1
aneks
0 / 0 / 0 / 0
184 290
Sołtysowska
10F
35
0
42,41 m2
2
aneks
0 / 0 / 0 / 0
230 911
Sołtysowska
10F
36
0
33,93 m2
1
aneks
0 / 0 / 0 / 0
191 222
Sołtysowska
10F
37
1
49,45 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
269 242
Sołtysowska
10F
38
1
51,51 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
287 839
Sołtysowska
10F
42
1
33,91 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
191 109
Sołtysowska
10F
44
2
51,63 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
293 440
Sołtysowska
10F
48
2
33,87 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
194 119
Sołtysowska
10F
49
3
49,33 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
278 012
Sołtysowska
10F
50
3
51,62 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
298 315
Sołtysowska
10F
54
3
33,84 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
197 179
Sołtysowska
10F
55
4
49,50 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
288 427
Sołtysowska
10F
56
4
51,41 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
306 923
Sołtysowska
10E
15
1
50,61 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
285 227
Sołtysowska
10F
58
4
32,69 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
190 479
Sołtysowska
10E
17
2
33,73 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
186 874
Sołtysowska
10F
59
4
42,43 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
247 233
Sołtysowska
10F
60
4
33,81 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
203 464
Sołtysowska
10F
61
5
49,44 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
288 077
Sołtysowska
10F
62
5
51,41 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
306 923
Sołtysowska
10E
21
2
46,65 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
260 681
Sołtysowska
10F
64
5
32,60 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
189 955
Sołtysowska
10F
65
5
42,22 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
246 009
Sołtysowska
10E
24
2
48,47 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
259 276
Sołtysowska
10F
66
5
33,83 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
203 584
Sołtysowska
10E
25
3
33,65 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
189 644
Sołtysowska
10E
26
3
33,32 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
187 784
Sołtysowska
10E
29
3
46,49 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
264 227
Sołtysowska
10E
30
3
46,80 m2
2
aneks
0 / 1 / 0 / 0
265 989
Sołtysowska
10E
31
3
50,56 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
294 604
Śliczna
32B
1
0
53,63 m2
2
kuchnia
0 / 0 / 0 / 1
305 691
Nowy Przewóz
32B
10
3
82,03 m2
3
kuchnia
0 / 2 / 1 / 0
482 838
Nowy Przewóz
32B
59
5
61,83 m2
3
aneks
0 / 1 / 0 / 0
356 280
Nowy Przewóz
32B
184
5
29,56 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
189 258
Nowy Przewóz
32B
185
5
51,49 m2
2
kuchnia
0 / 1 / 1 / 0
301 770
Nowy Przewóz
32B
186
6
29,64 m2
1
aneks
0 / 1 / 0 / 0
189 771
Nowy Przewóz
32B
187
6
51,53 m2
2
kuchnia
0 / 1 / 1 / 0
302 004

Mieszkania dostępne z garażami / miejscami postojowymi. Szczegóły dostępne w Biurze Sprzedaży Mieszkań.

 
Aby dodać mieszkanie do schowka kliknij ikonę przy wybranym mieszkaniu.
Szanujemy Twoją prywatność. Instal Kraków S.A. nie zapisuje Twojego adresu email w jakiejkolwiek bazie danych, tym samym nie będziesz otrzymywał(a) żadnych dodatkowych wiadomości. Funkcjonalność schowka ma służyć wygodzie naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oferowanych mieszkań

Prezentujemy Państwu katalog oferowanych przez nas lokali. Są to nowe mieszkania w Krakowie, które wystawiamy na sprzedaż w wielu wariantach i zawsze atrakcyjnych cenach! Przedstawiamy zarówno jedno-, dwu-, lub trzypokojowe lokale o odmiennych powierzchniach, wyposażonych dodatkowo w balkony, portfenetry, tarasy, bądź loggie.

Stawiamy na najwyższą jakość oferowanych usług, przestrzenne powierzchnie i dostosowanie propozycji do potrzeb naszych Klientów. Proponowane przez krakowskiego dewelopera budynki odznaczają się zatem wyjątkową i solidną konstrukcją, położoną w spokojnej, malowniczej lokalizacji.

Poniżej znajduje się zestawienie różnych lokali, do których dołączone są także przejrzyste szkice. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami i wybrania tego, który będzie bliski Państwa gustom i oczekiwaniom.

Ten serwis korzysta z plików cookies.